Informatie


Fysiotherapie Trias is aangesloten bij het Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en geregistreerd volgens de kwaliteitsnorm gezondheidzorg (B.I.G. registratie). Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeringsmaatschappijen.Tarieven

Tarieven voor cliënten die geen dekkende aanvullende verzekering hebben per 1 januari 2014.

Behandeling Fysiotherapie 30,00
Behandeling Fysiotherapie aan huis 42,00
Behandeling Manuele therapie 40,00
Screening 12,00
Intake en Onderzoek na screening 30,00
Intake en Onderzoek na verwijzing arts 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,00


Voor gecontracteerde fysiotherapie gelden de tarieven zoals met uw zorgverzekeraar zijn afgesproken. U ontvangt dan geen nota van ons. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de tarieven die vermeld staan op het informatiebord in de wachtruimte.


Afspraak en Verwijzing

U kunt een afspraak maken op verwijzing van huisarts en/of specialist. Geen verwijzing? Ook dan kunt u bij ons terecht. U wordt eerst door ons onderzocht (screening). Indien er indicatie voor is en geen andere problemen zijn aangetoond, gaan we tot behandeling over. Uw huisarts ontvangt daarvan een rapportage.

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of annuleren.


Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de behandeling. Bespreek dit bij voorkeur direct met uw therapeut. Desgewenst kunt u zich ook richten tot de klachtencommissie van het Centraal Bureau Fysiotherapie.


Privacy

Privacy policy

Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en zullen niet zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken.